2011. november 5., szombat

Anya dévai zarándoklaton

Anya a két IX. osztállyal ma Dévára zarándokolt.
Első megállónk: Gyulafehérvár, Szent Mihály székesegyház.
János Zsigmond sírja:
A IX. osztályok:
Gyalog fel a várba:
Istentisztelet,
ünnepi beszédek,
várjáték:
Ítélet: életfogytiglani börtön. Itt hal meg 1579. november 15-én Dávid Ferenc.
Ezzel a dobostortával vártak a dévai unitáriusok:
Szárnyad van, lelkem, meg ne tagadd magadat. Vak misztériumok nem bántnak. Föl, föl a fővel! Érted eped lelkem, érted eped csak: igaz. Jaj, véget mikor ér ez a sok rút vakhit a földön, Szét mikor oszlik már ennyi sivár babona? Kétszer tíz évig szolgáltam hűn a hazámat És becsülettel, ezt tudta a fejedelem is. Mért szakadott hát rám ez az ádáz düh? Oka van rá: Nem három, hanem egy Isten, a kit tanítok. Im'ez az én vétkem, hogy a változhatlanul Egyet Megsokasítani nem merte szavam botorúl.
Mennyköve pápáknak, tüze, kardja, máglyarakása,
Semmi erő soha nem tartja föl azt, ki igaz. Azt írtam s hittel hirdettem, amiket érzék: Holtom után a hamis hit Babilonja ledül.*

*A hagyomány szerint Dávid Ferenc a börtöne falára írta ezt a négy sort.

Nincsenek megjegyzések: